«

»

Prosedur Penukaran Hak Milik Tanah

Pindah Milik Tanah (Soalan Lazim)

1. Borang apakah yang digunakan untuk urusan pindahmilik tanah ?

 • Borang 14A Pindahmilik Tanah.

2. Adakah apa-apa Cukai Setem yang dikenakan untuk urusan pindahmilik tanah ?

 • Cukai taksiran nilai tanah.

2.1 Urusan Taksiran

– Pindah milik tanah mengikut nilai yang ditaksirkan oleh LHDN (Lembaga Hasil Dalam Negeri).

2.2 Selepas Urusan Taksiran

– Setem Hasil mengikut kadar 1 % daripada kadar nilaian tanah.

– Pendaftaran urus niaga (pindah milik, Gadaian dan melepas gadaian).

3. Adakah apa-apa bayaran yang dikenakan untuk urusan pindahmilik tanah ?

 • Bayaran Pendaftaran mengikut nilai tanah

4. Selain daripada mengisi Borang Pindahmilik Tanah 14A adakah apa-apa dokumen yang perlu disertakan ?

 1. Borang 14A asal yang telah disempurnakan 2 salinan
 2. Borang PDS 15 yang telah dilengkapkan 6 salinan
 3. Salinan Geran 2 salinan (Ukuran A4)
 4. Salinan kad pengenalan (I/C) penjual & pembeli 2 salinan (ukuran A4).

5. Dokumen apakah yang perlu dibawa semasa urusan pendaftaran Pindahmilik Tanah 14A ?

 1. Borang pindahmilik Tanah 14A yang telah dibayar Cukai Setem.
 2. Hakmilik asal yang berkenaan.
 3. Resit Cukai Tanah tahun semasa.

————————————————————————————————-

Prosedur Pindah Milik Tanah:

 1. Pergi ke pejabat tanah yg berkenaan dan ambil Borang 14A dan PDS15.
 2. Isi dan hantar kepada pegawai yg berkenaan untuk dapatkan tandatangan dan cop.
 3. Bawa Borang 14A tersebut berserta dokumen-dokumen yang diminta ke LHDN. (Lihat soalan lazim No.4)
 4. Serah kepada pegawai di LHDN dokumen-dokumen berkenaan dan tunggu nilai taksiran cukai dipos ke alamat rumah dalam tempoh 2 minggu.
 5. Bawa borang 14A dan cukai taksiran yang perlu dibayar ke LHDN.
 6. Hantar borang 14A dan dokumen-dokumen berkaitan ke Pejabat Tanah untuk mendapatkan Geran Tanah baru. (Lihat soalan lazim No.5)

 

Share